Xlorofilsiz səhləbkimilər

Allah varAvstraliyadakı Rhizenthella gardneri adlı səhləbkimilər bütün ömrünü torpağın altında keçirirlər. Səhləbkimilərin gövdəsi çox kövrəkdir və ucunda cəmi bir çiçək var. Gövdəsinin lətli ağ və yasəmən rəngli hissəsində qırmızı və bənövşəyi rəngli çiçəkləri var. Yarpaqları isə şəffafdır. Fotosintez edərək qida yaratmasını təmin edən xlorofil molekulana malik deyil. Səhləbkimilərin bütün qidasını gövdəsinin içinə çıxıntılarını salan göbələk növü təmin edir. Göründüyü kimi, torpaq altında yetişən bitkinin böyüyə bilməsi üçün lazım olan sistem xüsusi olaraq hazırlanmışdır. Səhləbkimilər və göbələyin bir yerdə yaşamasıyla ortaya çıxan bu birlik, heç şübhəsiz ki, Allah'ın yaratma sənətinin nümunələrindən biridir.

(Elm və Texniki Jurnalı, Fevral 1985, s. 32)