Bədənimizdəki Müstəqil Fabrik: QARACİYƏR

Kompüter mühəndisləri son illərdə enerjini qiymətləndirmə baxımından, ən müvəffəqiyyətli orqan olan qaraciyəri model götürməyə başlayıblar. Bunun ən mühüm səbəbi qaraciyərin eyni anda bir çox əməliyyatı qüsursuz bir şəkildə yerinə yetirə bilməsidir. Qaraciyər insan bədəninin ümumi nizamı ilə bağlı təxminən 500 funksiyaya malikdir.

Qaraciyər qəbul etdiyimiz qidaların bədən tərəfindən istifadə edilə bilən hala gəlməsini təmin edir. Bunu edərkən, həzm sistemindən gələn, qan içindəki kompleks qida molekullarını parçalayaraq dərhal istifadə edilə bilən və ya ehtiyac yarandığında istifadə edilmək surətilə depolana bilən molekullara çevirir. Daha sonra faydalı olanları təkrar qan vasitəsilə digər hüceyrələrə göndərir.

Allah varZərərli olanları isə bir neçə əməliyyatdan keçirərək böyrəklərə göndərir və oradan da süzülərək sidik halında bədəndən atılmalarını təmin edir. 1,5-2 kg ağırlığındakı bir "ət kütləsi"nin, qan vasitəsi ilə bütün qida maddələrini işlənməmiş halda alıb, bir-birindən kompleks kimyəvi reaksiyalardan keçirərək, bədənin digər hüceyrələrinə faydalı olacağını bildiyi tikinti qaynağına çevirməsi insan ağlının sərhədlərini aşan bir möcüzədir.

Qaraciyərin əsas vəzifəsi qan vasitəsi ilə aldığı qida maddələrini işləmək olduğu üçün quruluşu da qanı mühafizə etməyə uyğun olmalıdır. Belə ki, qaraciyər süngərəbənzər bir quruluşa malikdir. Hətta insan bədənindəki ümumi qanın 800-900 qramı adətən qaraciyər tərəfindən əmilmiş vəziyyətdədir.

Bu səbəbdən ağırlaşan orqanın bədən içindəki xüsusi mövqeyi də digər orqanlara zərər verməyəcək və vəzifələrini qüsursuz olaraq yerinə yetirə biləcək şəkildə nizamlanmışdır. Burada veriləcək nümunələrdən də görünəcəyi kimi, qaraciyərdə çox açıq bir dizayn var.

Qaraciyərin Üstün Kimyagər Xüsusiyyətləri

Tam mütəşəkkil, son texnologiya ilə təchiz edilmiş bir laboratoriyanın öz-özünə meydana gələ biləcəyini heç kim iddia etməz. Amma təkamülçülər qaraciyərdəki bənzərsiz laboratoriya kompleksinin öz-özünə meydana gəldiyinə inanır və bu iddianı dəlil olmadan müdafiə edirlər. Çünki Darvinizm insanların ağlını örtən bir cadu, batil bir dindir.

Qaraciyərinizin tək bir hüceyrəsində 500 fərqli kimyəvi əməliyyat reallaşdırılır. Millisaniyə (saniyənin mində biri) ərzində qüsursuz mərhələlərlə reallaşan bu əməliyyatların çoxu laboratoriya şərtlərində hələ təqlid edilə bilmir. Qaraciyər hüceyrəsi yediyimiz qidaların hamısını hüceyrələrimizin istifadə edə biləcəyi enerji olan şəkərə, yəni qlükozaya çevirir. İstifadə edilməyən şəkəri isə yağa çevirib depolayır. Şəkər olmadıqda isə zülalları və yağları şəkərə çevirib hüceyrələrə ötürür.

Biz istədiyimiz hər növdə yeməyi yeyərkən, qaraciyər bu yeməkləri bədənimizin ehtiyacına görə xərcləyir, çevirir və ya depolayır. Üstəlik ilk insandan indiyə qədər trilyonlarla qaraciyər hüceyrəsi eyni şüurla və çaşmadan hərəkət edir.

Qaraciyərin Özünü Yeniləmə Qabiliyyəti

Qaraciyər, insan bədənindəki öz-özünü yeniləmə qabiliyyətinə malik olan yeganə orqandır. Qaraciyərin 70%-i kəsilsə belə, bir-iki həftə ərzində təkrar funksiyalarını yerinə yetirəcək böyüklüyünə çatar.

Qaraciyərin regenerasiya (özünü yeniləmə) fəaliyyətini hansı mexanizmlərin reallaşdırdığı hələ araşdırılır. Qaraciyərin bu xüsusiyyəti ilk olaraq 1931-ci ildə Çimərlik Geyimi Klinikasında iki cərrahın fəaliyyəti nəticəsində ortaya çıxarılmışdır. Bir çox növdə qaraciyərin özünü yenilədiyi və bunu hər hansı bir təxribatdan sonra hüceyrələrin avtomatik olaraq başlatdığı aydın olmuşdur. Lakin sağlam bir qaraciyərdəki hüceyrələrin özbaşına çoxalmasına rast gəlinmir. O halda, bu orqanın lazım olduqda özbaşına bölünərək çoxalması və qaraciyəri əvvəlki ölçülərinə çatdırana qədər bunu davam etdirməsinin səbəbi nədir? Hüceyrələr çoxalma əsnasında nə qədər davam etməli olduğunu və ya harada dayanacaqlarını necə bilirlər? Onlara hərəkət etmə əmri və ya dayan əmri haradan gəlir? Əgər bir yerdən "dayan" əmri almırlarsa, digər orqanları narahat edəcək dərəcədə böyüməməli olduğuna özlərimi qərar verirlər? (Harun Yəhya, İnsan Möcüzəsi)

Çoxala Bilən Qaraciyər Hüceyrələri

Qaraciyər hüceyrələri hər hansı bir zərər və ya xətər gördükləri zaman heç gözlənilməz bir fəaliyyətə girərək birdən-birə çoxalmağa başlayırlar. Bu hadisədə heyrət oyandıran cəhət, hüceyrələrin inanılmaz bir sürətdə bölünməsi və bu əsnada normal vəzifələrini də axsatmadan yerinə yetirmələridir. Vəzifə yerinə yetirildikdən sonra hüceyrə bölünməsinin nə vaxt dayanacağına ortaq bir qərarla birdən son qoyulması isə daha da təəccüblüdür.

Qaraciyərdəki təxribatın, hüceyrələrdə bölünüb çoxalma təsiri yaradan bəzi faktorları hərəkətə keçirdiyi zənn edilir. Bu böyümə faktorları qaraciyər hüceyrələrinin üzərindəki reseptorlarla qəbul edilir və hüceyrə daxilində kompleks fəaliyyətlərin başlamasına səbəb olur. Beləcə, qaraciyər hüceyrələrinin genetik nizamında yenidən bir "proqramlanma" reallaşır və çoxalma üçün lazımi fəaliyyət başlayır.

Bu möcüzəvi nizamı başlanğıcından sonuna qədər yaradan və nizama qoyan, lazımi əmrləri verən Allah'dır. Quran-i Kərimdə yer üzündə qarşılaşdığımız hər sistemin və varlığın nizamını təşkil edənin Allah olduğu və insanın bu elmi araşdırıb düşünməli olduğu xəbər verilir. Ayədə belə buyurulur:

"Yeddi göyü və yerdən də bir o qədərini yaradan Allahdır. Vəhy onların arasında ona görə nazil olur ki, Allahın hər şeyə qadir olduğunu və Allahın hər şeyi elmi ilə əhatə etdiyini biləsiniz." (Talaq surəsi, 12)