Hamlet balıqlarının görmə qabiliyyətləri

Mavi hamlet mərcanlarda yaşayan parlaq rəngli balıq növüdür. Başının hər iki tərəfində yerləşən gözləri bədəni ilə müqayisədə olduqca böyükdür. Adətən, gecə ova çıxan hamlet balığı yem tapmaqda əsla çətinlik çəkmir. Gündüzlər isə mərcan qayalıqlarının künclərinə çəkilərək düşmənlərindən gizlənir.

Our Amazing World Of Nature, Its Marvels & Mysteries Reader's Digest, s. 145