Təsirli tədbir: milyardlarla yumurta

Təbiətdəki bir çox canlı sayca çoxlu yumurta qoyur. Məsələn, bir dişi Morina balığı birdəfəyə 6 milyon yumurta yumurtlayır. Molyuskalar da bir yumurtlamada 1 milyard yumurta qoyurlar və bu məhsuldarlıq xüsusiyyətlərini 30-40 il davam etdirirlər. Qurudakı həşəratlar da eyni strategiyadan istifadə edirlər. Məsələn, dişi meyvə ağcaqanadları hər dəfə 100 yumurta qoyurlar. Bu qədər çox sayda yumurta istehsalı növlərin nəsillərinin qorunması üçün alınmış əlavə tədbirdir. Canlıların hamısı onları yaradan Allah'ın nəzarəti altındadır. Allah qoruyandır, mühafizə edəndir və hər canlının ehtiyacını ən yaxşı biləndir.

David Attenborough, The Trials of Life, s. 16