Elektrik yaradan balıqlar

Elektrik yaradan balıqlardan olan torpedo balığı 1000 voltluq elektrik istehsal edə bilir. Bu, inanılmaz bir xüsusiyyətdir, çünki bu elektrik bütün evi işıqlandırmaq üçün kifayətdir.

Dolphin Log, July 1992, s. 19