Okeanın dərinliklərində yaşayan anglerfish balığı

Allah varOvlanmaq üçün əlverişsiz şəraitdə yaşayan canlılar maraqlı xüsusiyyətlərə sahib olurlar. Bu canlılardan olan anglerfish balığı okean dərinliklərində yaşamaq üçün mükəmməl xüsusiyyətlərə sahibdir. Allah bu balığı da digər canlılar kimi ehtiyac duyduğu xüsusiyyətlərlə birlikdə yaratmışdır. Məsələn, okeanın qaranlıq və dərin bölgələrində yaşayan anglerfish balığı ovlamaq üçün qarmaq ipinə bənzəyən və ucunda soxulcana bənzər çıxıntısı olan orqanından istifadə edir. Yemi xatırladan bu orqanla ətrafdakı balıqların diqqətini cəlb edən anglerfish balığı tələyə düşən balıqları qarmaq ipinə bənzəyən orqanı ilə asanlıqla tutur.

Ur Amazing World Of Nature, Its Marvels & Mysteries Reader's Digest, s. 12-13