Tikanlı skat

Allah varŞəkildə gördüyümüz mavi xallı stingray balığının (iri tikanlı skat növü) quyruğunun alt hissəsi zəhərli tikanlarla örtülmüşdür. Skat balığı bu zəhərli tikanlardan istifadə edərək düşmənlərindən asanlıqla qorunur.

(Our Amazing World Of Nature, Its Marvels & Mysteries Reader's Digest, s. 144)