Dərə xərçəngləri

Allah varDərə iskorbitləri göllərin, su hövzələrinin və çayların dibindəki palçıqlı bölgələrdə yaşayan və kvadrat şəklində quyruğu olan balıq növüdür. Erkək iskorbitlər balalarına qarşı çox qayğıkeş və fədakardırlar. Əvvəlcə dişi iskorbitlər üçün yuva qurur, daha sonra balalar yumurtadan çıxana qədər onlara gözətçilik edirlər. Erkək balığın balalarına göstərdiyi qayğı bununla kifayətlənmir. Balaları sərbəst yaşamağı bacarana qədər erkək xərçənglər onları qorumağa davam edir. Şübhəsiz, balığın belə bir şüura sahib olması mümkün deyil. Erkək balığa balalarını qorumağı ilham edən Allah'dır. Yer üzündəki bütün canlılar sonsuz qüdrət sahibi olan Allah'a boyun əymiş və Onun ilhamı ilə hərəkət edirlər.

(Our Amazing World Of Nature, Its Marvels & Mysteries Reader's Digest, s. 305)