Mərcan hidraları

Allah varMərcan hidralarının gözləri və beyinləri yoxdur. Gün boyu gizlənirlər və yalnız gecə ov etmək üçün çölə çıxırlar. Yeməklərini əldə edə bilmək üçün ağızlarının ətrafındakı buynuzlarından mizraqa bənzər zəhərli oxlar atırlar. Çox təsirli bir müdafiə etmə vasitəsi olan oxlardakı zəhər hidraların bədənində yaradılır. Mərcan hidralarının bir xüsusiyyəti də kiçik yaşıl dəniz bitkiləri və ya yosunlarla birlikdə yaşamalarıdır. Mərcan hidrası yosunun təhlükəsizliyini təmin edir, onu düşmənlərindən qoruyur və qida ehtiyacını ödəyir. Buna qarşılıq olaraq, bitki də mərcanlar üçün qida istehsal edir. Bütün yaratdıqlarından xəbərdar olan Allah bu canlıları ehtiyacları olan xüsusiyyətlərlə birlikdə və bir-birlərinə uyğun bir şəkildə yaratmışdır.

(Dolphin Log, May 1994, s. 5)