Göydəki dəlillər

Allah varÜzərində yaşadığımız dünya canlıların yaşaması üçün xüsusi dizayn edilmişdir. Yer kürəsinin təsadüflər nəticəsində deyil, əksinə çox incə detallar üzərində yaradıldığını hər bir ağıllı insan görə bilər. Bütün kainata hakim olan bu qüsursuz nizam bizi bir həqiqət ətrafında birləşdirir: Kainatı sonsuz güc və ağıl sahibi, aləmlərin Rəbbi olan Allah yaratmışdır.

Dünyadan başqa heç bir planetin qoruyucu tavanı yoxdur. Bu, Allah`ın Yer kürəsini xüsusi olaraq yaratdığının dəlillərdən sadəcə biridir.

Aparılan hər bir tədqiqat kainatdakı saysız-hesabsız nizam nümunələrini bir daha sübut edir. Dünyamız isə bu nizamın kiçik bir zərrəsidir. Yer kürəsi son dərəcə həssas tarazlıq üzərində, canlılar aləminin yaşaması üçün lazım olan bütün xüsusiyyətləri ilə birlikdə yaradılmışdır.

Günəşlə Yer arasındakı məsafə, Yerin oxunun orbitə meyilliliyi, atmosferdəki incə tarazlıqlar, Yerin öz oxu və günəş ətrafında hərəkət sürəti, okeanların, dağların funksiyaları, canlılar aləminin xüsusiyyətləri və bütün bunlar arasındakı əlaqə planetimizin sahib olduğu kompleks sistemə sadəcə bir neçə nümunədir.

Kainatdakı digər planetlərlə müqayisə edildikdə Yerin xüsusi olaraq yaradılması danılmaz faktlarla sübuta yetirilir. Məsələn, su kosmosda nadir halda tapılan elementdir. Bütün günəş sistemində suyun maye halı yalnız Yer planetində mövcuddur. Üstəlik, Yerin 70% sahəsini su əhatə edir.

Dünyada milyonlarla canlı su mühitində yaşayır. Eyni zamanda, suyun donması, xüsusi istilik tutumu, böyük su kütlələrinin mövcudluğu və temperaturun bu sayədə Yer kürəsində bərabər şəkildə paylanması və bir çox xüsusiyyətlər yalnız Yer kürəsinə məxsusdur. Başqa heç bir planetdə belə mükəmməl dövr prosesi yoxdur.

Kainatda mövcud olan və bizim məhdud sayda sadalaya bildiyimiz bu dəlillər Allah`ın varlığını, sonsuz mərhəmətini və rəhmətini nümayiş etdirir.