Yaradılış hikmətləri

Allah varAlimlər illərdir canlılardakı heyrətamiz xüsusiyyətlərin necə ortaya çıxdığını araşdırırlar. Bu canlıların yaşadıqları mühitlə, demək olar ki, eyni rəngi necə ala bildikləri və başqa bir canlının görünüşünü necə təqlid etdikləri, müdafiə məqsədilə istifadə etdikləri zəhərlərə qarşı necə immunitet qazandıqları, məqsədəuyğun qərarlar qəbul etdikləri, normal şərtlər altında düşmən olan canlıların necə birlikdə yaşadıqları, öz aralarında necə ünsiyyət qurduqları kimi bir çox sualın cavabı alimlər tərəfindən verilməyə çalışılır.

Halbuki, canlıların malik olduqları xüsusiyyətlərlə əlaqədar bu kimi sualların tək bir cavabı var. Yer üzündəki bütün canlıları Allah yaratmışdır. Bu, dəlilləri hər yerdə görünən, çox açıq və qəti bir həqiqətdir.

Saytın bu hissəsində Allah'ın varlığınının açıq-aşkar dəlillərindən nümunələrə yer verilir. Dünyanın istənilən yerində, istənilən canlı araşdırılsın, yenə də nəticə dəyişməyəcək. Bütün kainata hakim olan qüsursuz bir nizam var. Və bizlər gördüyümüz hər canlıda bu nizamın qüsursuzluğuna bir daha şahid oluruq.

Canlılardakı dizayn nümunələri bizə bu fövqəladə nizamı yaradan Allah'ın bənzərsiz sənətini və gücünün sərhədsizliyini tanıdan dəlillərdəndir. Vacib olan bu dəlilləri görə bilmək və Allah'ın ucalığını, böyüklüyünü təqdir edə bilməkdir. Allah bunu təqdir edə bilməyən insanların vəziyyətini bir ayədə belə xəbər verir:

Göylərdə və yerdə neçə-neçə dəlillər vardır ki, (insanların çoxu) onların yanından üz çevirib keçirlər. (Yusuf surəsi, 105-106)